Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 18, 2016

DREAM VISION SUPER SUNDAY i Södermalmskyrkan! Pastor Sofia Muñoz predikade om vikten av ta sin kallelse på allvar och ge evangeliet vidare till nästa generation.

Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och besöks varje vecka av över tusen personer. Vi har funnits sen den 1 september 1929 och har i över 85 år sett människor ta emot Jesus och fått sina liv förvandlade. Vill du veta mer om oss är du välkommen att besöka vår hemsida http://www.sodermalmskyrkan.se eller komma på våra gudstjänster och evenemang.