Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 26, 2014

Det här är en predikan av pastor Lennart Torebring från den 26 oktober 2014. Utifrån profeten Jeremias kallelsestund i Jeremias första kapitel talade pastor Lennart om hur viktigt det är att göra sin kallelse och utkorelse fast.

Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och besöks varje vecka av över tusen personer. Vi har funnits se den 1 september 1929 och har i över 85 år sett människor ta emot Jesus och fått sina liv förvandlade. Vill du veta mer om oss är du välkommen att besöka vår hemsida http://www.sodermalmskyrkan.se eller komma på våra gudstjänster och evenemang.