Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 29, 2020

Det här är en predikan av pastor Carolina Torebring över temat Under Guds vingar.
WE ARE ONE CHURCH är en kyrka i hjärtat av Stockholm och vi tror på Gud, Jesus och Bibeln! Varje vecka välkomnar vi fler än tusen personer och här har människor i över 90 år tagit emot Jesus och fått sina liv förvandlade....


Mar 27, 2020

Det här är en predikan av pastor Carolina Torebring över temat Det röda snöret.
WE ARE ONE CHURCH är en kyrka i hjärtat av Stockholm och vi tror på Gud, Jesus och Bibeln! Varje vecka välkomnar vi fler än tusen personer och här har människor i över 90 år tagit emot Jesus och fått sina liv förvandlade....


Mar 8, 2020

Det här är en predikan av pastor Kristina Leván över temat Smörjelsen bryter oket.
WE ARE ONE CHURCH är en kyrka i hjärtat av Stockholm och vi tror på Gud, Jesus och Bibeln! Varje vecka välkomnar vi fler än tusen personer och här har människor i över 90 år tagit emot Jesus och fått sina liv förvandlade....


Mar 8, 2020

Det här är en predikan av pastor Emanuel Zethson över temat Smord för att erövra.
WE ARE ONE CHURCH är en kyrka i hjärtat av Stockholm och vi tror på Gud, Jesus och Bibeln! Varje vecka välkomnar vi fler än tusen personer och här har människor i över 90 år tagit emot Jesus och fått sina liv förvandlade....


Mar 6, 2020

Det här är en predikan av Paulos Abraha över temat Problem - Tro - Mirakel.
WE ARE ONE CHURCH är en kyrka i hjärtat av Stockholm och vi tror på Gud, Jesus och Bibeln! Varje vecka välkomnar vi fler än tusen personer och här har människor i över 90 år tagit emot Jesus och fått sina liv förvandlade. Vill du...