Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 24, 2019

Det här är en predikan av pastor Carolina Torebring över temat Just a word.
WE ARE ONE CHURCH är en kyrka i hjärtat av Stockholm och vi tror på Gud, Jesus och Bibeln! Varje vecka välkomnar vi fler än tusen personer och här har människor i över 90 år tagit emot Jesus och fått sina liv förvandlade. Vill du...


Nov 22, 2019

Det här är en predikan av Merhawi Sisay över temat Jesus first, others second, yourself last.
WE ARE ONE CHURCH är en kyrka i hjärtat av Stockholm och vi tror på Gud, Jesus och Bibeln! Varje vecka välkomnar vi fler än tusen personer och här har människor i över 90 år tagit emot Jesus och fått sina liv...


Nov 17, 2019

Dream Vision Super Sunday! Pastor Sofia Muñoz intervjuar åtta personer utifrån den vision som församlingen arbetar efter, G12-visionen. Vi får höra starka vittnesbörd om frälsning, upprättelse och mirakler. Därefter predikar pastor Sofia om lärjungaskap.
WE ARE ONE CHURCH är en kyrka i hjärtat av Stockholm...


Nov 8, 2019

Det här är en predikan av pastor Kristina Leván över temat Vad är ditt hjärta fyllt av?
WE ARE ONE CHURCH är en kyrka i hjärtat av Stockholm och vi tror på Gud, Jesus och Bibeln! Varje vecka välkomnar vi fler än tusen personer och här har människor i över 90 år tagit emot Jesus och fått sina liv...


Nov 3, 2019

Det här är en predikan av pastor Jakob Källström över temat Lasarus, kom ut.
WE ARE ONE CHURCH är en kyrka i hjärtat av Stockholm och vi tror på Gud, Jesus och Bibeln! Varje vecka välkomnar vi fler än tusen personer och här har människor i över 90 år tagit emot Jesus och fått sina liv förvandlade. Vill...