Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 26, 2017

Det här är en predikan av pastor Jeff Leake från Allison Church Park i Pennsylvania, USA över temat församlingsplantering.
Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och besöks varje vecka av över tusen personer. Vi har funnits sen den 1 september 1929 och har i över 85 år sett människor ta emot...


Nov 19, 2017

Det här är en predikan av pastor Carolina Torerbing över temat God of miracles.
Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och besöks varje vecka av över tusen personer. Vi har funnits sen den 1 september 1929 och har i över 85 år sett människor ta emot Jesus och fått sina liv förvandlade. Vill...


Nov 12, 2017

Det här är en predikan av pastor Lennart Torerbing över temat Din identitet i Jesus.
Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och besöks varje vecka av över tusen personer. Vi har funnits sen den 1 september 1929 och har i över 85 år sett människor ta emot Jesus och fått sina liv förvandlade....


Nov 5, 2017

Det här är en predikan av pastor Carolina Torebring över temat Helandet tillhör dig.
Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och besöks varje vecka av över tusen personer. Vi har funnits sen den 1 september 1929 och har i över 85 år sett människor ta emot Jesus och fått sina liv förvandlade....