Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 27, 2017

Det här är en gudstjänst över temat Dream Vision Super Sunday. Pastor Sofia Muñoz intervjuar flera gäster och predikar om det arbetssätt som Södermalmskyrkan arbetar efter - G12-visionen. 

Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och besöks varje vecka av över tusen personer. Vi har funnits sen...


Aug 20, 2017

Det här är en predikan av pastor Lennart Torebring över temat It’s time to cross over!

Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och besöks varje vecka av över tusen personer. Vi har funnits sen den 1 september 1929 och har i över 85 år sett människor ta emot Jesus och fått sina liv...


Aug 13, 2017

Det här är en predikan av pastor Lennart Torebring över temat En eld av kärlek.

Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och besöks varje vecka av över tusen personer. Vi har funnits sen den 1 september 1929 och har i över 85 år sett människor ta emot Jesus och fått sina liv förvandlade. Vill...