Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 2, 2017

Det här är en predikan av pastor Lennart Torebring över temat Guds eld över våra liv..

Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och besöks varje vecka av över tusen personer. Vi har funnits sen den 1 september 1929 och har i över 85 år sett människor ta emot Jesus och fått sina liv...