Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 30, 2016

Det här är en predikan av pastor Bertil Swärd över temat Skapelsen - har den något att säga? Vad gör du med den kunskap om Gud som blivit synlig för dig genom hans verk, skapelsen?

Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och besöks varje vecka av över tusen personer. Vi har funnits sen den 1...


Jun 12, 2016

Det här är en predikan av Sham Tekeste över temat Du och jag - välsignelsen av att ha en relation. Med utgångspunkt från Faderns kärlek till sitt barn, talade Sham om hur Gud ser på sina barn och älskar dem.

Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och besöks varje vecka av över tusen...


Jun 5, 2016

Det här är en predikan av pastor Emanuel Zethson som predikade om att det finns alltid ett annat perspektiv som du och jag behöver se.

Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och besöks varje vecka av över tusen personer. Vi har funnits sen den 1 september 1929 och har i över 85 år sett...