Preview Mode Links will not work in preview mode

May 29, 2016

Det här är en predikan av pastor Sofia Muñoz om en kung, prinsen och hans bror. I berättelsen om den förlorade sonen fick båda bröderna en ny chans att förstå sitt rätta värde som barn i huset.

Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och besöks varje vecka av över tusen personer. Vi har...


May 22, 2016

Det här är en predikan av Jakob Källström över temat Who do you say that I am. När du skalar bort allt och alla andra - vem är Jesus för dig när ingen människa ser? Är han personlig för dig? Vi behöver ta oss upp till en ny nivå, ta våra kristna liv på allvar, öppna våra ögon och se tillståndet i...


May 15, 2016

Pastor Lennart och Carolina Torebring växelpredikade vid söndagsgudstjänsten och gav ett starkt budskap om att vakna upp och att resa sig.

Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och besöks varje vecka av över tusen personer. Vi har funnits sen den 1 september 1929 och har i över 85 år sett...


May 8, 2016

Israelmöte i Södermalmskyrkan. Israels ambassadör Isaac Bachman besökte oss tillsammans med sin fru Osnat Bachman. Deras båda tal förde oss ut på den internationella politiska arenan och de uttryckte också sin stora tacksamhet över vänskapen mellan församlingen och dem personligen.

Södermalmskyrkan är...