Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 24, 2016

Det här är en predikan av pastor Michael Torebring över temat We Are Light. Vi kan alla vara ljus för andra människor. Pastor Michael utgick från tre grundläggande, enkla frågor som alla kan ställa sig och rannsaka sitt eget hjärta. 

Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och besöks varje...


Apr 18, 2016

DREAM VISION SUPER SUNDAY i Södermalmskyrkan! Pastor Sofia Muñoz predikade om vikten av ta sin kallelse på allvar och ge evangeliet vidare till nästa generation.

Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och besöks varje vecka av över tusen personer. Vi har funnits sen den 1 september 1929 och har i...


Apr 10, 2016

Det här är en predikan av pastor Carolina Torebring om att inte springa ifrån sitt eget hjärta. Det finns fiender som vill ödelägga en människas hjärta. Bibeln lär oss därför att det viktigaste av allt i en människas liv är att hon bevarar sitt hjärta. Vi bär därmed vårt öde i våra egna händer.


Apr 3, 2016

Det här är en predikan av pastor Bertil Swärd om vikten av enhet i församlingen. Jesus själv visade oss ödmjukhetens exempel. Det är först när vi står tillsammans i samma vision och lägger ner själviskhet och egna ambitioner som församlingen når framgång.

Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i...