Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 27, 2016

Det här är en predikan av pastor Lennart Torebring om de sju tillfällen då Jesus offrade sitt blod. För dig betyder det att Han har brutit all förbannelse och öppnat vägen för ett liv i välsignelse på alla områden! Ett kraftfullt och livsförvandlande budskap!

Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i...


Mar 20, 2016

Det här är en predikan av evangelisten Ben Fitzgerald om att bli fri från människofruktan. Människofruktan är när du gör människor till en källa mer betydelsefull än Gud. Ha istället Jesus som källa. Var du än rör dig vill Gud använda dig!

Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och...


Mar 13, 2016

Det här är en predikan av pastor Emanuel Zethson över temat Pursue the Dream - jaga efter drömmen! Vi kan välja - att sitta kvar i det trygga och invanda eller att följa Jesu ord: Kom!

Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och besöks varje vecka av över tusen personer. Vi har funnits sen den 1...


Mar 6, 2016

Det här är en predikan av pastor Lennart Torebring över temat Pursue the Dream - jaga drömmen! Vilken dröm? Den som ligger på Guds eget hjärta - att varje människa ska få höra evangelium om Jesus. Hör en kraftfull predikan om Jesu sju ord på korset. Det omfattar allt i våra liv.

Södermalmskyrkan är...