Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 31, 2016

Det här är en predikan av pastor Jens Skoglund på temat Rebuilt the Wall. Med murarna och portarna uppresta har du makten att styra över ditt liv.

Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och besöks varje vecka av över tusen personer. Vi har funnits sen den 1 september 1929 och har i över 85 år...


Jan 25, 2016

Det här är en predikan av pastor Emanuel Zethson som talade om portarna som Nehemja återställde. En stark predikan med många beröringspunkter till våra liv idag.

Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och besöks varje vecka av över tusen personer. Vi har funnits sen den 1 september 1929 och...


Jan 19, 2016

Det här är en predikan av pastor Lennart Torebring med fortsättningen av temat Rebuilt the Wall. Tillgångar, struktur och enhet - tre avgörande nycklar som hjälpte Nehemja att bygga muren.

Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och besöks varje vecka av över tusen personer. Vi har funnits...


Jan 11, 2016

Det här är en predikan av pastor Lennart Torebring med temat Rebuilt the Wall. Sverige är i obalans, det råder förvirring på många områden och murar av beskydd är nedrivna. Hur kan vi se dem återställas? Ta del av ett starkt budskap som kommer att färga Södermalmskyrkans arbete under hela 2016.