Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 28, 2015

Det här är en predikan av pastor Lennart Torebring över temat Jesus är världens ljus. Vi har inte en kyrka för vår egen skull utan för dem som ännu inte känner Jesus. Ljuset som finns i dig kommer att avgöra framtiden för de människor du möter.

Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och...


Nov 22, 2015

Det här är en predikan av pastor Jim Reimer om att sträcka sig ut till andra människor. Använd dina händer att koppla ihop människor med Gud. Resultatet av det står helt utanför din kontroll, vad som helst kan hända.

Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och besöks varje vecka av över...


Nov 15, 2015

Det här är en predikan av pastor José Soto om att inte ge upp drömmen. Jesus gav aldrig upp. Visionen för vår församling är att människor ska bli frälsta och bevarade i sin tro. Var uthållig, låt oss aldrig ge upp! Som Paulus säger: Jag har deltagit i det enda lopp som är värt besväret. Nu väntar jag...


Nov 8, 2015

Det här är en predikan av pastor Carolina Torebring över temat Living the dream. Vi kan möta motstånd när vi finner och lever i Guds dröm för våra liv. Men inget kan hindra oss. Vi ska använda de andliga vapen Gud gett oss och idag säger Jesus till dig: Du ska över till andra sidan!

Södermalmskyrkan är...


Nov 1, 2015

Det här är en predikan av Mikael Alfvén som talade över temat Living the dream. Med exempel från hans arbete i Burma konstaterade Mikael att vår dröm kan få en större mening än att bara kretsa kring oss själva. 

Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och besöks varje vecka av över tusen...