Preview Mode Links will not work in preview modeSep 13, 2015

Det här är en predikan av pastor Johannes Amritzer med temat “Präst för den som inte går i kyrkan”. Gud älskar syndaren och Jesus visade oss hur vi ska nå och bemöta människor som vanligtvis inte går i kyrkan.

 

Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och besöks varje vecka av över tusen...


Sep 6, 2015

Det här är en predikan av pastor Carolina Torebring om vikten av att bevara Guds närvaro i sitt liv. ”Vad hjälper det om vi har en fin familj, ett fint hem, vänner och framgång men Gud inte är med oss på resan?”

 

Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och besöks varje vecka av över tusen...