Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 28, 2015

Det här är en predikan av pastor Emanuel Zethson med temat Ett välsignat liv. Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och besöks varje vecka av över tusen personer. Vi har funnits sen den 1 september 1929 och har i över 85 år sett människor ta emot Jesus och fått sina liv förvandlade. Vill du...


Jun 21, 2015

Det här är en predikan av pastor Bertil Swärd med temat We are family with God. Vid skapelsens morgon längtade Gud efter en familj, därför blev du och jag till. Människan är kronan på Guds verk och Hans kärlek till oss är så stor att Han var villig att gå i döden för vår skull.

 

Södermalmskyrkan är...


Jun 14, 2015

Det här är en predikan av pastor José Soto som handlar om Gud som vår Fader. När vi tar emot en rätt bild av vår himmelske pappa så ger det oss rätt identitet, sund självkänsla och trygghet. Jesus tog all vår synd och gav oss upprättelse. Vi blir med Bibelns ord en ny skapelse - Guds älskade barn.  

 


Jun 7, 2015

Det här är en predikan av pastor Lennart Torebring som predikade om att tro på Gud. Den gemensamma nämnaren hos hjältarna som nämns i Hebreerbrevets elfte kapitel är deras tro och förtröstan på Gud. Låt deras liv vara ditt exempel - tro på Gud och förtrösta på Honom i allt.

 

Södermalmskyrkan är...