Preview Mode Links will not work in preview mode

May 31, 2015

Det här är en predikan av pastor Carolina Torebring som talade till alla mammor och familjer idag. Efter en tid av sorg och smärta kommer det alltid en regnbåge över ditt liv. Regnbågen står för Guds trofasthet och löften. Tala tro över ditt barns liv oavsett hur omständigheterna ser ut. 

 

Södermalmskyrkan...


May 24, 2015

Det här är en predikan av pastor Emanuel Zethson som predikade ett härligt pingstbudskap om den Helige Ande. Vi behöver dagliga möten med den Helige Ande så att rätt atmosfär präglar i våra liv. Han vill komma som en vind och svepa bort den gamla atmosfären och ersätta den med ny frisk luft från...


May 17, 2015

Det här är en predikan av pastor Dan Salomonsson från pingstkyrkan i Uppsala och predikan handlar om den Helige Ande. Efter Andens dop gick lärjungarna ut med evangeliet och ett hundratal kristna växte på kort tid till tiotusentals. ”Anden kommer med den kraft som gör att du faktiskt kan berätta om tron till...


May 10, 2015

Det här är en predikan av pastor Lennart Torebring som handlar om att vi är adopterade av Gud själv, vi är hans barn. Barnet skiljer sig från slaven på många sätt, ändå kan vi frestats att gå genom livet med en slavs mentalitet. Pastor Lennart gav viktiga nycklar till hur vi kan bli kvitt slavens mentalitet...