Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 29, 2015

Det här är en predikan av pastor Lennart Torebring som handlar om vår ekonomi. Bibeln har mycket starka löften till oss personligen när vi väljer att lyda Guds ord och ge vårt tionde och offer. Låt dig inspireras av en praktisk och personlig predikan över ämnet pengar.

 

Södermalmskyrkan är belägen på...


Mar 15, 2015

Det här är en predikan av pastor Pelle Hörnmark, ledare för pingstsamfundet i Sverige på besök i Södermalmskyrkan - ett starkt budskap om att inte frukta. Låt inte din dröm gå förlorad på grund av fruktan. Oavsett hur det ser ut runt omkring dig eller vad som än ligger framför dig så säger Jesus till...


Mar 8, 2015

Utifrån månadens tema Drömmar talade pastor Emanuel Zethson idag om Guds vision för varje troende. Hur kan du veta syftet med ditt liv? Du hittar det genom att studera Guds ord. Det finns inga genvägar, vi måste prioritera rätt. Vi är mer anpassade efter den här världens sätt att tänka än vad vi tror. Låt...


Mar 1, 2015

I öppningsmötet till månadens predikotema Drömmar predikade pastor José Soto om kraften i en dröm, med Josefs liv som utgångspunkt. Josef gick igenom svåra prövningar men trots motståndet och tuffa omständigheter höll han fast vid drömmen Gud gett honom. Allting är möjligt för Gud och för dem som tror...