Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 22, 2015

Det här är en predikan av pastor Sofia Muñoz som är den sista i temaserien En ny början. Oavsett hur din familjesituation ser ut vill Gud göra något nytt i just din familj. I denna predikan får du höra hur ett steg i tro kan förändra hela ditt liv och din familjs öde.

 

Södermalmskyrkan är belägen på...


Feb 15, 2015

Det här är en predikan av pastor Carolina Torebring som predikar över temat En ny början. Pastor Carolina utgick från Bibelns Mose som gick igenom en process av förkrosselse och ökenperiod. Mose fick en ny början i mötet med Gud i öknen. Var du än befinner dig i livet så vill Gud ge dig en ny början. Hör...


Feb 8, 2015

Det här är en predikan av pastor Lennart Torebring som handlar om drömmen för vår församling. Evangelium om Jesus är högaktuellt på alla arenor och det är dags för Guds församling att omfamna och erövra en helt ny tid! 2015 är en ny början!

 

Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och...


Feb 1, 2015

Det här är en predikan av pastor Jens Skoglund från den 1 februari som handlar om att älska Gud och människor hundraprocentigt - Love like a boss. Vi ska tjäna Gud med rätt motiv och veta att vi är Guds vänner och inte robotar. Gud vill att vi ska förstå varför vi gör saker och utifrån vår...