Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 21, 2014

Det här är en predikan av pastor José Soto 21 december 2014 som handlar om att leva ett liv i tacksamhet. Pastor José läste upp en lång rad tacksamhetshälsningar från församlingens medlemmar om vad som skett under 2014 – en lång hyllning till Gud som är mäktig att göra under!

Södermalmskyrkan är...


Dec 14, 2014

 

Det här är en julshow från den 14 december 2014 med flera personliga vittnesbörd om hur Gud gripit in i olika situationer. Martin Leván avslutade julshowen med en kortare predikan om att Gud älskar dig otroligt mycket, att Jesus dog för din skull och att det finns en mening med ditt liv. 

 

Södermalmskyrkan...


Dec 7, 2014

 

Det här är en predikan av pastor Lennart Torebring från den 8 december 2014 som handlar om den Helige Ande. Bibeln berättar att han är en person med kunskap, vilja, tankar och känslor. Han vill vara vår allra bäste vän. Han älskar oss mer än någon människa kan älska oss, han ber för oss och vill hjälpa...