Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 26, 2014

Det här är en predikan av pastor Lennart Torebring från den 26 oktober 2014. Utifrån profeten Jeremias kallelsestund i Jeremias första kapitel talade pastor Lennart om hur viktigt det är att göra sin kallelse och utkorelse fast.

Södermalmskyrkan är belägen på Götgatan i Stockholm och besöks varje vecka av...


Oct 20, 2014

Det här är en predikan av pastor Sofia Muñoz från den 19 oktober 2014, där hon talade om att Herren är min herde.   

“När man en gång mött Honom så vet man bara att man aldrig kommer att klara av livet utan honom”. Hon gav ett personligt exempel från den svåra stunden av sorg när hennes syster Linn...


Oct 12, 2014

Det här är en predikan av pastor José Soto från den 12 oktober 2014 där han i en enkel och kärnfull predikan förklarar vad det innebär att vara en Jesu lärjunge.  

"Det är skillnad på att tro på Jesus och att vara villig att lägga ner sitt eget liv och bli en Jesu lärjunge, som han har sagt att vi ska...