Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 31, 2014

Det här är en predikan av Stefan Gustavsson (Svenska Evangeliska Alliansen) från 31 augusti 2014. Han predikar ett kraftfullt och klargörande budskap om hur vi som kristna ska leva i världens kanske mest sekulariserade samhälle, utifrån titeln ”Älska Gud och älska människor.” Med tydliga kopplingar mellan...


Aug 24, 2014

Det här är en predikan av Carolina Torebring från 25 augusti 2014 där budskapet var ”Bejaka lejonet inom dig”.

Tusentals människor kom till Jesus när ryktet om honom gick ut. Idag är församlingen Jesu händer och fötter. Lärjungarna hade varit med Jesus och det märktes. Stoppa i kontakten, ta emot kraften...